Wie zijn we ? in de Medische Adviesraad

 

Medische adviesraad

WIE IS IN DE MEDISCHE ADVIESRAAD voor MSA?


Contact gegevens:   MSA-AMS.be vzw

Louis Huybrechtsstraat 7

2150 BORSBEEK (Belgium)


Tel +32 (0)3 283 58 72  -  Reg. Nr: 0831.441.438  -

Bank BE35 8601 1234 1237 BIC SPAABE22

www.msa-ams.be  -E-mail:  contact@msa-ams.be


Statuten van de vzw (kopij) Staatsblad: 10178643.pdf


MEDISCHE ADVIESRAAD:


 

Prof. Dr. Patrick CRAS

Diensthoofd Afdeling Neurologie, UZ ANTWERPEN.

Voorzitter van de Erkenningscommissie Neurologie

Kort CV Cras.pdfProf. Dr. Patrick SANTENS

Staflid Neurologie,

Verantwoordelijk voor de Unit Bewegingsstoornissen, UZ GENT.
Prof. Dr. Wim VANDENBERGHE

Neurologie, Adjunct-Kliniekhoofd, UZ LEUVEN

CV Wim Vandenberghe.pdf
Prof. Dr. Alain MAERTENS de NOODRHOUT

Diensthoofd Universitair Afdeling Neurologie

CHR Citadelle, LUIK

Michel KEGELEERS

Kinesitherapeut, Kinésithérapeute, Physiotherapists, BORSBEEK.

Cyriax certified therapists

Dr. David CROSIERS

MD Predoctoral Researcher

Laboratory of Neurobiology - Institute Born-Bunge

VIB - Departement of Molecular Genetics - Neurodegenerative Brain Diseases Group

University of Antwerp - CDE - Universiteitsplein 1 - B-2610 Antwerpen

David_CROSIERS_CV.pdf


Ritje SCHOUPPE-MOONS

Voorzitster Raad van Bestuur van MSA-AMS.be vzw

vertegenwoordiging van de MSA patiënten vereniging in de Medische Advies Raad.


TERUG NAAR BESTUUR