Diensten en Projecten

 

FOD - VAPH - DIENSTEN


FOD


    FOD diverse aanvragen

   FOD Aanvraag op stukken

    FOD Zelfevaluatie

    KLIK hier voor al je vragen ivm met FOD:


Onderstaande documenten en formulieren worden enkel ter informatie meegedeeld

Typeformulieren die in het kader van Communit-e, on line naar de gemeentelijke administraties worden teruggezonden:


Verklaring voor het verkrijgen van een Inkomensvervangende tegemoetkoming en Integratietegemoetkoming (IVT/IT) (.pdf)

Verklaring voor het verkrijgen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (.pdf)

Verklaring voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor een persoon van 21 jaar of ouder (.pdf)

Verklaring voor het verkrijgen van een algemeen attest voor een persoon van 21 jaar of ouder (.pdf)

Verklaring voor het verkrijgen van een BTW-attest voor een persoon van 21 jaar of ouder (.pdf)

Verklaring voor het verkrijgen van verminderingskaart voor het openbaar vervoer (.pdf)

Formulier 3+4 (medisch geheim): Vragenlijst - Beschrijving van de aandoeningen en functionele letsels (.pdf)

Formulier 5: Getuigschrift van gezichtsonderzoek (.pdf)

Formulier 6: Attest gehoorsonderzoek (.pdf)

Documenten in het kader van Handiweb

Handleiding “Toegang tot Handiweb” (.pdf)

Handleiding raadpleging van dossier (.pdf)

Mandaat Handiweb (.pdf)

   


VAPH


    De Vlaamse regering vaardigde op 17 november 2006 een besluit uit die deze snelprocedure regelt. Zo hoef je als MSA patiënt niet lang te wachten (max 3 maand) voor je een PAB krijgt.

In 2011 heeft onze vereniging 7 PAB in spoedproceduren succesvol aangevraagd en opgestart.

Meer info over onze hulp? neem dan vlug contact met Rita via : contact@msa-ams.be


    PAB Aanvraag

    PAB Spoedprocedure

    PAB Kostenstaat

Bijkomende inlichtingen vind je ook op de websites van: VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)DIENSTEN


    Hulpmiddelen

     Lijst van hulpmiddelen in uitleendienst

    Projecten

   

Terug naar NL overzicht: