steun & giften

 

STEUN & GIFTEN: 

Voor een update van de ONTVANGEN GIFTEN van 2011 tot 2015

open de lijst met de link hier naast: LIJST GIFTEN

open de lijst met de link hier naast: UITLEENDIENST


Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met MSA kan zich gratis laten registreren bij de MSA-AMS.be vzw. U wordt dan, indien u dat wenst, via onze “MSA nieuwsbrief” gratis op de hoogte gehouden van al wat er binnen het MSA wereldje gebeurd.


Je mag uiteraard een vrijwillige bijdragen leveren. Familieleden, vrienden, enzovoort die beter geïnformeerd wensen te worden over MSA en al wat daaraan verbonden is zoals: hulpmiddelen, tegemoetkomingen, aanpassingen, onderzoek, noem maar op, mogen ook altijd met ons contact opnemen.

Wij zullen in de mate van het mogelijke op al uw vragen proberen te antwoorden.


open het registratieformulier in bijlage : Registreren – Patiënt.doc

- vul in -  “bewaar als” document en stuur het ons per email naar: contact@msa-ams.be


Contact gegevens:

MSA-AMS.be vzw

Sprinkhaanveldestraat, 36 GVL

2150 BORSBEEK (Belgium)

Tel +32 (0)3 283 58 72 - Reg. Nr: 0831.441.438  -


Rekening voor de dagdagelijkse werking en kleine projecten van de vereniging:

Crelan Bank: IBAN BE35 8601 1234 1237 - : BIC NICABEBB


Rekening enkel voor onderzoek - MSA Research

KBC : BE17 7380 4238 8921  - BIC : KREDBEBBIndien je niets met MSA te maken hebt kan je eventueel ook gewoon steunen via:

Steun en giften - Doorlopende opdracht - Nalatenschap & Duo-legaat:Kunnen wij MSA-AMS.be vzw helpen?

Natuurlijk.

Zelfs met kleine bedragen. Soms is het maar een druppel op een gloeiend hete plaat. Maar, vele druppels maken ook een plas.

U krijgt ook voor elke gift, een aan u persoonlijk gerichte dankbrief toegestuurd.

De MSA-AMS.be vzw wordt gestimuleerd, gemotiveerd en beheerd door mensen die dicht bij de MSA problematiek staan. De boekhouding is daarenboven transparant.

Wij werken professioneel met het enthousiasme van de amateur. Alle medewerkers, of ze nu vrijwilliger zijn of niet, zijn behept met éénzelfde idee: onze liefste echtgenoot, vrouw, vriend, broer, zus, vader of moeder helpen met al onze gezonde kracht en energie.

Maar daarom hebben wij ook UW hulp nodig, hoe klein of hoe groot u ze zelf ook inschat. Voor ons is elke hulp van ONSCHATBARE waarde.

U kunt een bijdrage storten op:

 

IBAN BE35 8601 1234 1237 BIC SPAABE22 MSA-AMS.be vzw


Steun en Giften:


De vzw MSA-AMS.be heeft een voortdurende nood aan financiële middelen om haar dagelijkse werking mogelijk te kunnen maken. Daarom vragen wij steeds opnieuw hulp van derden: van vrijwilligers die ondersteunende taken willen uitvoeren en van individuele geldschieters die ons een duwtje in de rug willen geven. Wij ontvangen immers geen structurele overheidssubsidie, zodat wij beroep moeten doen op giften van bedrijven, service clubs en van andere individuen met een groot hart voor ons.

Maar daarnaast kunnen wij nog zoveel meer bedenken om het leven met MSA leefbaarder te maken . . . indien wij maar wat meer middelen zouden kunnen aanwenden. Om ook die dromen waar te maken zoeken wij gulle schenkers die financiële middelen aanreiken of logistieke steun bieden of persoonlijke vaardigheden inzetten. Want laat ons niet vergeten dat er ook een ultieme droom is, namelijk het vinden van een medisch antwoord : de genezing van de nu nog steeds ongeneeslijke ziekte MSA. Alleen hooggespecialiseerd onderzoek kan daarvoor zorgen, en om dat mogelijk te maken willen wij ook middelen vergaren.

Voor dat alles doen wij hier een beroep op iedereen die dit leest. Zet je in en maak wat tijd om ons bij te springen of geef ons financiële middelen om in jouw naam anderen te helpen die dat echt nodig hebben. Lees wat hieronder staat en maak je keuze. Wij bieden je de garantie dat wij met jouw steun het lot kunnen verbeteren van patiënten die geen andere uitweg hebben.

Via het rekeningnummer van MSA-AMS.be vzw

IBAN BE35 8601 1234 1237 BIC SPAABE22

of via de PayPal link hieronder:


Doorlopende opdracht

Geef de MSA-AMS.be vzw zekerheid door maandelijks en vast bedrag te storten. Hoe klein deze ook is, uw langdurig engagement laat ons toe om de personen met MSA blijvend te ondersteunen door middel van hulpmiddelen, zorg ondersteuning, e.a.

 

Even op een rijtje waarom wij uw vaste steun verdienen:

  1. -Zekerheid om ook op langer termijn onze dienstverlening te garanderen want uw steun helpt personen met MSA. U geeft hen de kans op een betere kwaliteit van leven. Kansen die zij anders niet krijgen.

  2. -U hoeft maar slechts één keer naar de bank door het formulier op deze pagina te downloaden, de termijn en het bedrag van uw storting in te vullen en het af te geven bij uw bankinstelling. De bank brengt de stortingen automatisch in orde en bovendien kan u de stortingen op elk moment stop zetten door uw bank een seintje te geven.

  3. -U voelt zich meer betrokken, want u kunt de werking van de MSA-AMS.be vzw van korter bij volgen. Om de drie maanden sturen wij u een overzicht van uw giften en breng wij u op de hoogte van wat u hebt gesteund.


Om het opdrachtformulier af te drukken en in te vullen, klik met de rechtermuisknop op het onderstaand bestand en vervolgens op "opslaan als ..." te klikken.

Doorlopende opdracht.doc


Nalatenschap en duo-legaten:

Neem MSA-AMS.be vzw op in uw testament.

Meer en meer mensen beslissen al bij leven dat ze een deel van hun nalatenschap schenken aan een goed doel. Dat kan zelfs voordelig zijn, vooral voor personen die geen erfgenamen in rechte lijn hebben. Een duo-legaat kan hun erfgenamen ontslaan van de betaling van successierechten, terwijl ze ook de MSA-AMS.be vzw een legaat nalaten.

 

Nalatenschap

Wilt u uw vermogen of een deel ervan bij legaat nalaten aan de MSA-AMS.be vzw, dan moet dit bij testament gebeuren. Meestal schrijven mensen dit eigenhandig en geven ze het al dan niet bij een notaris in bewaring.

Legaten zijn onderworpen aan successierechten. Erfgenamen in rechte lijn (in Vlaanderen zijn dat kinderen, echtgenoten of partners, ouders of grootouders) betalen in Vlaanderen per erfgenaam 3% op de eerste 50.000 euro, tot 250.000 euro 9%, en daarboven 27%.

Het tarief voor legatarissen in vreemde lijn wordt toegepast op het geheel van de nalatenschap. Het bedraagt 45% op de eerste 75.000 euro, tot 125.000 euro 55% en daarboven 65%. De MSA-AMS.be vzw betaalt slechts 8,8% op de totaliteit van het legaat. De betaling van hoge successierechten door de oorspronkelijke erfgenamen kan ten dele worden vermeden via een duo-legaat.

 

Duo-legaat

Via een duo-legaat is het wettelijk mogelijk om uw erfgenamen minder successierechten te laten betalen indien er tegelijkertijd, naast de legataris(sen) een vereniging zonder winstoogmerk, zoals de MSA-AMS.be vzw, mee opgenomen wordt in uw testament. Vzw’s betalen een sterk verlaagd erfenisrecht.


Hoe te werk gaan?

Bij gebrek aan een testament wordt uw erfenis geregeld zoals de wet het voorziet. Bij gebrek aan erfgenamen gaat uw volledige bezit naar de Staat.

Om dat te vermijden kan u met de hulp van een notaris, voor het opmaken van een document en het eventueel laten registreren ervan, eigenhandig uw testament schrijven met vermelding van datum en handtekening.

Hierin laat u een deel van uw bezittingen na aan één of meerdere personen; het resterende gedeelte schenkt u aan de MSA-AMS.be vzw, die verplicht wordt de successierechten te betalen die verschuldigd zijn voor uw ganse nalatenschap. Het bedrag hiervan hangt af van het bedrag van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen de erflater en de erfgenamen.

Organiseer het testament zo dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet.

Informeer u bij uw notaris, een eerste gesprek is meestal gratis. Uw bijdrage zal zorgen voor de ondersteuning en opvang van MSA-patiënten.

Het duo-legaat is vooral voordelig als de erfgenamen hoge successierechten zouden moeten betalen: erfgenamen in vreemde lijn (verre verwanten, vrienden…) en/of hoge vermogens. Enkele voorbeelden:

WILLY is weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij wil 100.000 euro nalaten aan zijn nicht Mimi. Bij een gewoon legaat betaalt Mimi 47.500 euro successierechten en houdt ze netto 52.500 euro over. Bij een duo-legaat van bijvoorbeeld 60.000 euro aan Mimi en 40.000 aan de MSA-AMS.be vzw, die ook de opdracht krijgt om de successierechten van Mimi te betalen, krijgt Mimi netto 7.500 euro meer. De MSA-AMS.be vzw, die alle successierechten betaalt (27.500 euro op het legaat van Mimi en 3.520 op het eigen legaat) ontvangt netto 9.480 euro.

 

Hoe hoger het vermogen, des te groter het voordeel voor de erfgenamen.

GERLINDE is alleenstaande en wenst 250.000 euro na te laten aan haar drie neven Jan, Luc en Marc. Normaliter betalen haar neven samen 142.500 euro successierechten en krijgt elk van hen netto 35.833 euro. Wanneer Gerlinde een duo-legaat zou schenken van 150.000 euro aan haar neven en 100.000 aan de MSA-AMS.be vzw, dan krijgen Jan, Luc en Marc elk 50.000 euro netto, elk 4.167 euro meer. De MSA-AMS.be vzw betaalt alle successierechten en houdt zelf 13.700 euro over, een waardevolle schenking waarmee de MSA-AMS.be vzw -patiënten kan ondersteunen.

 

Bij zeer hoge vermogens levert het duo-legaat zelfs voordelen op voor erfgenamen in rechte lijn.

PAULA wenst haar enige zoon Karel 1.000.000 euro na te laten. Bij een gewoon legaat krijgt Karel 778.000 euro netto en betaalt hij 222.000 euro successierechten. Als Paula ook de MSA-AMS.be vzw in haar testament opneemt: 800.000 euro nalaat aan Karel en 200.000 euro aan de MSA-AMS.be vzw, erft Karel netto 22.000 euro meer. De MSA-AMS.be vzw, die geniet van een voordeliger tarief, betaalt alle successierechten en houdt netto 14.400 euro over.