LEVENSEINDE NUTTIGE INFORMATIE

 

Documenten die u kunnen helpen inzake deze zeer gevoelige materie

 Om al de pdf documenten in deze rubriek vlot te kunnen lezen is het goed om deze vrije Acrobat pdf Reader te downloaden: klik op de onderstaande link en volg de richtlijnen.

 

       http://get.adobe.com/nl/reader/

(click here to download the free Acrobat pdf reader)

 

lees alles in de bijhorende links hieronder en klik op jou keuze.


VLAANDEREN:


LEVENSEINDE:

Documenten die u kunnen helpen inzake deze zeer gevoelige materie.  We helpen je graag met bijkomende info en eventuele hulp met het opstellen van de documenten:


De LEIFlijn maakt deel uit van het LevensEinde Informatie Forvm.

Het LEIFproject is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

http://www.leif.be/nl/home.html

Leifblad_3.pdf


Een arts moet steeds jouw toestemming hebben om een behandeling op te starten. Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Je kunt hiervoor een ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen (vroeger ook nog ‘levenstestament’ genoemd).

“Negatieve wilsverklaring in het kader van de wetgeving inzake patiëntenrechten”

Negatieve_wilsverklaring.pdf


Toelichting inzake euthanasie

Wilsverklaring inzake euthanasie (toelichting).doc


Officiële wilsverklaring maakt euthanasie mogelijk

wilsverklaringinzakeeuthanasie.doc

wilsverklaring_web_statisch.pdf
wilsverklaring_web_invulbaar.pdf

Wilsverklaring euthanasie.docLevensEinde Informatie Forvm (LEIF) 

Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel 

LEIFartsen tel 02 456 82 15   leifartsen@skynet.be voor artsen en zorgverleners 

LEIFlijn tel 078 15 11 55   leiflijn@skynet.be

www.leif.be

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
tel 02 456 82 00   info@palliatief.be
www.palliatief.be

Recht op Waardig Sterven (RWS)
Constitutiestraat 33 , 2060 Antwerpen
tel 03 272 51 63   info@rws.be
www.rws.be (Franstalige zustervereniging www.admd.be)

Vonkel... een luisterend huis
Een instaphuis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw
Zwijnaardsesteenweg 26A, 9000 Gent
tel 09 330 40 51   welkom@vonkeleenluisterendhuis.be
www.vonkeleenluisterendhuis.be

deMens.nu
Hier vind je de adressen vn de huizenvandeMens waar men oa. terecht kan
voor informatie over wilsverklaringen en registratie, morele bijstand en
vrijzinnige plechtigheden.
Federaal secretariaat – Brand Witlocklaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
tel 02 735 81 92   info@deMens.nu
www.deMens.nu

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging

Hier kan je terecht voor ondersteuning bij het vervolledigen en 
de registratie van een wilsverklaring.
Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
tel 03 233 70 32   info@h-vv.be
www.h-vv.be

 

Sites voor professionelen

- Guidelines Palliatieve Care www.nationalconsensusproject.org

- Klinisch psychologen o.a. met een uitstekend dossier rond euthanasie www.klinpsy.com

- Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde http://www.endoflifecare.be/

- Palliatieve geneesmiddelen www.palliativedrugs.co.uk

- SCENartsen (Nederland - verplichte 2de arts bij een euthanasievraag)  www.scen.nl

- Vlaams Instituut voor psychosociale oncologie www.cedric-heleinstituut.be

  1. -Wettelijke informatie omtrent euthanasie www.health.fgov.be/euthanasie

  2. -

Nuttige links

- Alzheimer www.alzheimerliga.be

- Apotheek (wachtdiensten) www.apotheek.be

- Bijzonder solidariteitsfonds  http://www.riziv.be/care/nl/infos/solidarity/index.htm

- Centra Geestelijke Gezondheidszorg http://www.psychomirror.com/hulpverleners/cgg.htm

- Crematoria www.crematorium.be

- Dementie www.dementie.be

- Departement welzijn, volksgezondheid en cultuur Vlaamse Gemeenschap http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/Paginas/Default.aspx

- Forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

http://www.riziv.be/citizen/nl/medical-cost/specific/chronic/index.htm

- Gemeentelijke voorzieningen http://www.besteburgemeester.be/

- Gezondheid algemeen www.gezondheid.be

- HIV en andere sexueel overdaargbare aandoeningen www.sensoa.be

- Hulporganisaties www.hulporganisaties.be

- Huntingtonliga http://webdetail.org/www.huntingtonliga.be

- Liga voor Mensenrechten http://www.mensenrechten.be/main.php?action=start

- Mantelzorg www.werkgroepthuisverzorgers.be

- Maximumfactuur http://www.riziv.be/citizen/nl/medical-cost/SANTH_4_3.htm

  1. -Medische en biotechnologische ontwikkelingen www.demaakbaremens.org

  2. -Meervoudig of Multiple Systeem Atrofie (MSA) www.msa-ams.be

  3. -Multiple-slerose Liga http://www.ms-vlaanderen.be/

- Nabestaanden na zelfdoding http://www.werkgroepverder.be/

- Omnio-statuut (een hogere terugbetaling voor geneeskundige prestaties) http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=506.

- Orgaandonatie www.beldonor.be

- Rechtenverkenner http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=506

- Rouwverwerking  http://www.hulporganisaties.be/links/categorie/148/rouwverwerking

- Uitvaart www.varu.be

- Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (Nederland) www.nvve.nl

- Visuele handicap www.braille.be

- Vlaamse Liga tegen Kanker http://www.tegenkanker.be/

- Vlaamse vereniging Geestelijke Gezondheid www.vvgg.be

- Voorlopig bewind  http://www.invaliditeit.be/Bescherming%20goederen%20voor%20mensen%20die%20onbekwaam%20zijn.html

- Welzijns- en gezondheidsectoor – een overzicht van de voorzieningen www.desocialekaart.be

- Zelfhulpgroepen http://www.zelfhulp.be/

- Ziekenhuizen http://www.hospitals.be/nederlands/ziekenhuizen.html

- Ziekenfondsen http://riziv.fgov.be/citizen/nl/insurers/contacts/index.htm

NEDERLAND:ALGEMENE INFO:
-/-