WELKOM - BIENVENUE - WELCOME

 
MSA-AMS.be vzw is lid van / Member of RaDiOrg.be

Vlaams Patiëntenplatform - Orphanet - Rare Disease Communities from EurodisDeze site is bedoeld om informatie te verstrekken over MSA. Het is zeker geen vervanging van een medische consult. Deze informatie kan er toe bijdragen om de communicatie met uw arts te bevorderen. Vraag uw arts om meer informatie over zaken die u niet duidelijk vindt. Sommige informatie in deze web zijn misschien niet aangepast aan uw ziektebeeld,  bedenk dat iedere patiënt  ‘uniek ’ is.  Enkel uw arts kan de juiste en aangepaste informatie geven over UW toestand.


Open de link hier naast :  

***


Cette fiche est destinée à vous informer sur (AMS) l’atrophie multisystématisée. Elle ne se substitue pas à une consultation médicale.

Elle a pour but de favoriser le dialogue avec votre médecin.

N’hésitez pas à lui faire préciser les points qui ne vous paraîtraient pas suffisamment clairs et à demander des informations supplémentaires sur votre cas particulier.

En effet, certaines informations contenues dans cette fiche peuvent ne pas être adaptées à votre cas : il faut se rappeler que chaque patient est particulier.

Seul le médecin peut donner une information individualisée et adaptée.
En savoir plus, cliquez ici:

***


This sheet is intended to provide information on (MSA) multiple system atrophy. It does not replace medical advice.  It aims to promote dialogue with your doctor.

Do not hesitate to make specific points that do not seem sufficiently clear and request additional information about your particular case.

Indeed, some information contained in this data sheet may not be suitable for you: remember that every patient is unique.

Only your doctor can provide individualized and tailored information.

Read more in English, by opening the link beside

***


Dieses Blatt soll Informationen über (MSA) multiple Systematrophie bieten. Es ersetzt keine medizinische Beratung. Ziel ist die Förderung des Dialogs mit Ihrem Arzt. Zögern Sie nicht, bestimmte Punkte zu machen, die nicht scheinen ausreichend klar und fordern Sie zusätzliche Informationen über Ihre speziellen Fall.

In der Tat, einige in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen möglicherweise nicht für Sie geeignet: Denken Sie daran, dass jeder Patient einzigartig ist.

Nur Ihr Arzt kann individuelle und maßgeschneiderte Informationen bereitstellen.


Weiterhin in deutschen öffnen den Link neben :

MSA-AMS.be vzw

P/A: Louis Huysbrechtstraat, 7

2150 BORSBEEK (Belgium)

Tel +32 (0)3 283 58 72 

Bij voorkeur gsm gebruiken: GSM: 0487 577 695 (MSA) 

Bezoeken enkel op afspraak

Reg. Nr: 0831.441.438


Rekening voor de dagdagelijkse werking en kleine projecten van de vereniging:

Crelan Bank: IBAN BE35 8601 1234 1237 - : BIC NICABEBB


Rekening enkel voor onderzoek - MSA Research

KBC : BE17 7380 4238 8921  - BIC : KREDBEBB


Email: contact@msa-ams.be  /   msa.ams.be@gmail.comDoneer / Donnez / Donate / Spenden : Paypal-link

AMBASSADEURS:  ????

Wij zoeken dringend Peter(s) en Meter(s) die ons willen steunen in de dagelijkse strijd tegen MSA!

Iets voor jou? We horen het graag - Sta als eerste met je foto op deze pagina en geef ons de nodige impulsen in ons vrijwilligers werk.


PETER: Jan JAMBON: MSA peter sinds 2011 is Jan een vaste waarde, bij onze jaarlijkse activiteiten.

2012: MSA AMBASSADEUR,

Wayne BRENNAN: Irish ARTIST nicknamed by the MSA community as: ‘The U2-MEN FROM MSA’

      

                           


Wayne Brennan  :  AMBASSADORS

Download:

I Have a Dream - Single by Wayne Brennan

itunes.apple.com